Oficiální dodavatelem systému Roadnet Transportation Suite je firma Logio s.r.o.

Kdo je Logio?

Logio je poradenskou společností orientovanou na moderní logistické technologie a optimalizaci logistických procesů. Návrhem logistické koncepce firmy podporujeme strategické plány rozvoje Vaší společnosti. Nastavením operativní funkčnosti logistiky umožníme maximalizovat Vaše výrobní, prodejní nebo marketingové aktivity. Společně s Vámi vytvoříme systém efektivního řízení informačních a materiálových toků.

Realizované projekty a reference

Logio reference