RoadnetRoadnet slouží k tomu, aby byly vytvořeny rozvozové plány tak, že bude zajištěna rovnováha mezi rentabilitou a úrovní zákaznického servisu. Dobré plány musí vycházet nejen z informace o kapacitě vozidla, ale musí také zohledňovat další parametry jako například časová okna, čas otevření/zavření, překládky a technologická omezení.

Roadnet je taktický nástroj pro denní plánování tras. Umožňuje optimálně stanovit efektivní trasy s ohledem na rentabilitu dodávek a úroveň zákaznického servisu. Jsou využívány pokročilé algoritmy, díky kterým můžete rychleji tvořit několik variant tras.

Roadnet napomáhá Snížit distribuční náklady a počet najetých kilometrů, více využít zdroje, uspokojit zákazníkovy požadavky, rozhodnout se dle skutečných nákladů, stanovit normy řidičům, snížit čas pro trasování a  stanovit mimosezónní trasování.

Reporty

 • Kniha jízdy, mapy, pokyny a itinerář
 • Souhrnné statistiky tras
 • Zavírací dny, doručovací pravidla
 • Využití zdrojů
 • Výkaz nákladů za doručení
 • Pravidla při doručování v časových oknech
 • Porovnání aktuálního a plánovaného trasového plánu

Přínosy

 • Snížení najetých kilometrů
 • Snížení počtu vozidel
 • Snížení přesčasů
 • Snížení času potřebného k trasování
 • Lepší využití kapacity vozidla
 • Významné zlepšení řízení řidičů
 • Výrazné zvýšení úrovně zákaznického servisu