Roadnet
Transportation Suite

Optimalizujte náklady
a řiďte distribuci efektivně.

RTS je soubor aplikací zahrnující taktické, operativní a exekutivní softwarové nástroje pro řízení distribuce. Je celosvětově nejrozšířenějším systémem tohoto typu a mezi jeho hlavní benefity patří optimalizace logistických nákladů a zlepšení zákaznického servisu.

Více než v 70 zemích světa

Více než 14 tis. zákazníků

Denně řídí 186 tis. vozidel

Poskytuje více než 34 tis. mobilních licencí

Benefity v celém
dodavatelském řetězci

pro management

Optimalizace logistických nákladů (nájezd km, počet vozidel, vytíženost vozidel)

Transparentní kontrola nad celým procesem distribuce vč. fleet managementu

Podpora řízení a strategického rozhodování, naplňování firemní strategie

pro dispečery

Automatizace a optimalizace procesu taktického a operativního plánování distribuce

Perfektní přehled o zakázkách a vytížení flotily v reálném čase

Efektivní využití kapacit a zdrojů, vysoká flexibilita

pro řidiče

Kompletní průvodce trasou v mobilním telefonu, vyhledání optimální trasy

Zvýšení produktivity díky digitalizaci administrativy (elektronické formuláře atd.)

Rychlá komunikace a sdílení dokumentů / informací s dispečery i se zákazníky

pro zákazníky

Bezpečné a efektivní doručení všech objednávek

On-line informace o stavu zásilky a času doručení, customizace upozornění

Přesnější plánování s pozitivním dopadem na dodržování časových oken

=
udržitelná distribuce

Softwarové řešení RTS

Roadnet Transport Suite® je modulární řešení, které podporuje všechny stupně řízení distribuce a umožňuje možnost výběru funkcionalit na míru, dle potřeb konkrétního klienta.

Jednotlivé moduly podporují taktické plánování změn v distribuční síti, denní trasování, bezdrátové odbavení a sledování závozu. To vše v mobilní aplikaci. Veškerá data jsou také dostupná v centrální databázi. Provoz řešení může být ve dvou variantách – cloudové i lokální, s možností využívat API pro import a export dat.

Software RTS vyvíjí společnost Omnitracs. Společnost Logio je na českém trhu výhradním implementátorem tohoto řešení.

Výběr modulů podle potřeby

Všechna data na jednom místě

Cloudové i lokální řešení

Roadnet Transport Suite®

Taktické řízení

Territory Planner®

Nastavte nová rozvozová teritoria, trasy či umístění skladů – rychle a efektivně.

Operativní řízení

Roadnet®

Uspořte čas a kilometry díky přesnému a optimálnímu plánování tras.

Exekutivní řízení

MobileCast®

Poskytněte řidičům on-line průvodce v tabletu nebo v mobilním telefonu.

monitoring

Roadnet Performance Dashboard®

Zautomatizujte tvorbu reportingu a využívejte při rozhodování ta správná data.

Roadnet lnfo Center®

Zajistěte transparentnost informací klíčovým uživatelům systému díky centrální databázi.

Roadnet Telematics®

Monitorujte stav a lokaci vozidla v reálném čase a vyvarujte se prostojům.

Vhodné pro všechna odvětví

Víme, že distribuci řeší všechna odvětví, napříč celým trhem. My si dokážeme poradit se všemi oblastmi.

Velkoobchody a Retail

E-commerce

Výrobci FMCG

Farmacie

Průmysl

Logistické firmy

Zásilkové služby

Odpadové firmy

Klienti RTS

Přispíváme ke zlepšení celosvětové distribuce a k vyšší efektivitě dodavatelským řetězců. Kteří klienti software používají?

Reference

TAKTICKÉ A OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ DISTRIBUCE

LOGISTICKÉ SLUŽBY

Již před 15 lety jsme našemu klientovi, přednímu distributorovi očkovacích látek v ČR, doporučili jeden z modulů rodiny RTS, Roadnet®. Ten umožnil dispečerům nahradit dosud používaný, velmi složitý, manuální systém plánování a zkrátit čas na tvorbu tras pro celou zákaznickou síť na pouhých 30 minut.

Kromě Roadnetu využívají i modul Territory Planner®, který jim umožňuje modelovat distribuci na taktické úrovni a pružně reagovat na nové potřeby zákazníků nebo na další opatření. Pomáhá jim například při nastavení optimálních distribučních regionů nebo také při ověření dopadů změn formou What–if analýzy.

POUZE 30 MINUT
trvá dispečerovi naplánovat trasy